LACKKORRIGERING

Att polera en bil på rätt sätt är ett hantverk som kräver kunskap, erfarenhet och noggrannhet.

Vi gör alltid en okulär bedömning och lämnar förslag på alternativ och möjliga resultat.

Nedan följer en övergripande förklaring i poleringens olika steg. 


ENKEL

Här poleras bilen i ett steg med fint medel för att rengöra lacken och öka glansen.
 
Rekommenderas på alla nya bilar eller lacker som är i nästan perfekt skick. Beräknad tidsåtgång* ca 4 timmar,
effektiv tid.


FÖRBÄTTRING

Här utförs en polering i 2-3 steg för att skapa ett bra skick på lacken. 

Rekommenderas till bilar med enklare tvättrepor och ett fåtal djupare repor. Beräknad tidsåtgång* ca 7-14 timmar,
effektiv tid. 


FULL KORRIGERING

Här utförs en större polering i 3-4 steg för att skapa bästa möjliga skick på lacken. 


Rekommenderas för dig som vill återställa lackens skick och sedan bevara det. Mängden av arbete som krävs för att polera bort djupare repor förvånar många.
Vi kommer att informera dig om det finns repor som inte går att avlägsna riskfritt. Beräknad tidsåtgång* minst 14 timmar och uppåt, effektiv tid.


* All tidsbedömning kräver en visuell inspektion av ditt fordon innan offert kan lämnas.