HIGH END DETAILING

Vi har under många år utfört "high end" arbeten på förfrågan. Denna specialitet kommer med kunskap, erfarenhet och produktkännedom. 

Ofta är det när man har införskaffat drömbilen sedan en lång tid tillbaka och man vill lägga all tid som går för att få den till absolut bästa skick. 

Ett specialist arbete tar tid och kan inte stressas fram utan vi går igenom objektet tillsammans och klarlägger befintligt skick och möjliga resultat. 

Vi fakturerar per timme och räknar med att ha bilen till förfogande under en period utan tidspress.